Proč využít služby daňového poradce?

 

      - kvalifikovaně Vás zastoupí a hájí Vaše zájmy v komunikaci s úřady

      - má přehled o legislativních změnách

      - optimalizuje Vaši daňovou povinnost

      - daňové přiznání můžete odložit o 3 měsíce, stejně tak jako platbu daně z příjmů a pojistného

      - nezatěžujete se vyplňováním daňových přiznání, přehledů a jiných dokumentů

      - předcházíte možným daňovým rizikům

      - neplatíte penále, pokuty, doměrky daní atd., protože své daňové povinnosti plníte včas a řádně

      - nemusíte pracně odstraňovat důsledky případných nesprávných rozhodnutí

      - nabízíme přátelské a solidní jednání, zachování mlčenlivosti o práci se svěřenými informaci

      - možnost komunikace i v němčině 

 

        Velký důraz klademe na rychlost našich odpovědí vůči klientům.                                                                       

  

        Můžeme Vám nabídnout každou z těchto služeb a rádi Vám vyjdeme vstříc i pokud se jedná o další služby s daněmi  

        souvisejícími. Stačí nás kontaktovat a zaslat poptávku na služby daňového poradenství.

 
Daňové poradenství vykonáváme více než 15 let a kromě znalosti daňových zákonů, jejich aktuálních
výkladů a daňové judikatury tak můžeme klientům nabídnout i bohaté praktické zkušenosti s řešením
daňových záležitostí.

www.DanovyPoradcePisek.com