.
Daňové poradenství vykonáváme více než 15 let a kromě znalosti daňových zákonů, jejich aktuálních
výkladů a daňové judikatury tak můžeme klientům nabídnout i bohaté praktické zkušenosti s řešením
daňových záležitostí.

www.DanovyPoradcePisek.com