1. Daňové poradenství

- zpracování a podání daňových přiznání

- možnost odložení daňové povinnosti a platby daně z příjmů

- průběžné poradenství během roku při vedení daňové evidence a podvojného účetnictví z daňového pohledu

- vyhotovení přehledů pro zdravotní pojišťovny a pro OSSZ

- konzultace ekonomického charakteru při zahájení podnikání, při úvahách o významných změnách v podnikání,

   nebo při ukončení podnikání

- odborné posouzení dopadů připravovaných smluv před jejich podpisem

- možnost využívat elektronickou formu nebo datové schránky v komunikaci s úřady

 

2. Vedení účetnictví

- vedení účetnictví dle zákonných norem

- vyhotovování účetních dokladů

- sestavování účetních závěrek

- zpracování roční závěrky a inventarizace zůstatků účtů

- účetní poradenství

- využívání ekonomického systému Pohoda   www.stormware.cz

  

3. Vedení daňové evidence

- evidence příjmů a výdajů

- evidence a zpracování přehledů pohledávek a závazků

- evidence majetku

- vedení peněžního deníku

www.DanovyPoradcePisek.com