Zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád  

                https://business.center.cz/business/pravo/zakony/danovy-rad/

 

Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů

                 https://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/

 

 Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

                 https://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/

 

Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí

                 https://business.center.cz/business/pravo/zakony/dan_z_nemovitosti/

 

 Zákon č. 340/2013 Sb. o dani z nabytých nemovitostí

                 https://business.center.cz/business/pravo/zakony/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/

 

Zákon č. 16/1993 Sb. o dani sliniční - ve znění platném od 1.7.2022

                 Zákon o dani silniční - BusinessCenter.cz (podnikatel.cz)

 

 Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví

                 https://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/

 

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na zdravotní pojištění

                  https://business.center.cz/business/pravo/zakony/vzp-pojistne/

 

 Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení

                  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení - BusinessCenter.cz (podnikatel.cz)

 

 Zákon č. 455/1991 Sb. živnostenský zákon

                  https://business.center.cz/business/pravo/zakony/socialni-zabezpeceni-pojistne/

 
www.DanovyPoradcePisek.com